Ισπανικά

  • Εντατικά τμήματα για νέους και όχι μόνο που θέλουν να προσεγγίσουν την γλώσσα της ιβηρικής.
  • Συμμετέχουμε σε εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ισπανικών πανεπιστημίων.
You are here