Γαλλικά

  • Ειδικά τμήματα παιδιών και ενηλίκων.
  • Συμμετέχουμε σε εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και του Institute Français.Μαθήματα Γαλλικών ως ειδικό μάθημα για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
  • Σύγχρονα προγράμματα σπουδών και εποπτικά μέσα.
  • Συμμετέχουμε μετά από ειδική προετοιμασία σε όλες τις εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για τα επίπεδα Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών.
You are here