Αγγλικά

  • Σύγχρονα προγράμματα σπουδών και εποπτικά μέσα. Συμμετέχουμε μετά από ειδική προετοιμασία σε όλες τις εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για τα επίπεδα Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών.
  • Τα τμήματα ενηλίκων καθώς και τα ατομικά μαθήματα γίνονται σε ευέλικτα ωράρια και προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθημάτων.
  • Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ,θεατρικές ομάδες καθώς και χορωδία με σκοπό την καλλιέργεια της Αγγλικής γλώσσας και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.
  • Ειδικότερα για τα μικρά παιδιά της Α & Β Δημοτικού λειτουργούν τμήματα Pre-junior όπου οι μικροί μαθητές μας έρχονται σε επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα από παιχνίδια ,video,computers με την υποστήριξη των έμπειρων καθηγητών μας. Έτσι παίρνουν τις βάσεις για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην ξένη γλώσσα μέχρι τα ανώτερα επίπεδα.

 

You are here