Παροχές

  •  Ποιότητα στην εκπαίδευση -ασυναγώνιστες τιμές.
  •  Υποτροφίες στους άριστους μαθητές
  •  10% έκπτωση στα αδέρφια
  •  10% έκπτωση σε μαθητές δύο γλωσσών
  •  15% στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Εθνική παίδων» της Εθνικής τράπεζας.
You are here