Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ορολογίας

 Τα πιστοποιητικά Αγγλικών Ειδικότητας του University of Greenwich παρέχουν στον κάτοχο τους ένα συγκρτιτικό πλονέκτημα στην αγορά εργασίας. Το Κέντρο μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων για την απόκτηση πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ορολογίας, θεωρώντας οτι παρέχει ένα επι πλέον εφόδιο  για την εντάξη τους στην απαιτιτική αγορά εργασίας.

Μερικοί απο τους τομείς είναι :

Banking ,

Business English,

Electronics,

Enginnering,

Finance,

Hotel and catering,

Law,

Logisticks,

Medical, Nursing,

Sales and marketing,

Tourism κ.α.

You are here