Γερμανικά

  • Ειδικά τμήματα παιδιών και ενηλίκων.
  • Μαθήματα γερμανικών  ως ειδικό μάθημα για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
  • Συμμετέχουμε σε εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και του Goethe Institut για τα επίπεδα Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών.
You are here